Hlavná stránka AKS-DS
Koncepcia podpory pre malých, mladých a rodinných farmárov PDF Tlačiť E-mail

Definícia mladého farmára:

Poľnohospodársky podnikateľ - mladý farmár, tzn. fyzická alebo právnická osoba (mikropodniky a malé podniky v zmysle odporúčania Komisie 2003/361/ES), ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a sústavnú a samostatnú činnosť pod vlastným menom, na vlastnú zodpovednosť a za účelom dosiahnutia zisku, ktorý je hlavným zdrojom jeho príjmu.

Táto fyzická osoba alebo štatutárny zástupca právnickej osoby nedosiahla v čase podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok vek 40 rokov, má zodpovedajúce profesijné zručnosti a schopnosti a prvýkrát zakladá poľnohospodársky podnik ako jeho najvyšší predstaviteľ, alebo tento podnik založil najviac päť rokov pred podaním žiadosti projektu (definícia priamych platieb).

V prípade, že mladý poľnohospodár nie je jediným predstaviteľom podniku (mikropodniky a malé podniky v zmysle odporúčania EK 2003/361/ES), všetci predstavitelia tohto podniku musia spĺňať definíciu mladého farmára a aspoň jeden predstaviteľ tohto podniku sa musí minimálne rok po schválení podpory zúčastňovať na jeho vedení.

Koncepcia podpory pre malých, mladých a rodinných farmárov

 
Poľnoúver a Moja pôda PDF Tlačiť E-mail

Poľnoúver a Moja pôda

Úver Moja pôda

 
Informácia k zmenám registra pôdy LPIS počas roka 2014 PDF Tlačiť E-mail

PPA oznamuje, že na základe zistení auditu Európskej Komisie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum - Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy na základe nových ortofotosnímok nepretržite vykonáva počas roka 2014 aktualizáciu údajov v Registri pôdy (LPIS) vyňatím plôch, ktoré už nie sú poľnohospodárskou pôdou (budovy, trvalé stavby, komunikácie, zárasty na TTP....). Zmeny sú priebežne zverejňované aj na mapovom portáli. V prílohe tohto oznámenia je uvedená detailná informácia o zmenách v registri pôdy.

Informácia k zmenám

 
Príručky - priamy predaj PDF Tlačiť E-mail

Príručka na aplikáciu nariadení Vlády SR, ktorými sa ustanovujú požiadavky na niektoré potravinárske prevádzkarne a na malé množstvá

Príručka - SK

Tiež v maďarskom jazyku

Príručka - HU

 
Informačná brožúra k pestovaniu maku siateho a zákonnému narábaniu s makovou slamou PDF Tlačiť E-mail

V rámci úloh Akčného plánu realizácie národnej protidrogovej stratégie Slovenskej republiky v podmienkach MPRV SR na obdobie rokov 2013 - 2016 Vám v prílohe uvádzame informačnú brožúru k pestovaniu maku siateho a zákonného narábaniu s makovou slamou v Slovenskej republike.

Cieľom uvedenej informačnej kampane je prezentácia hlavne domácich potravinárskych odrôd maku siateho, vyšľachtených pre potravinárske účely s nízkym obsahom morfínu (a iných morfínových alkaloidov) a zásad legálneho narábania s makovinou podľa zákona č. 139/1998 Z. z.

Listovka (makovina)


 
Beszámoló a XII. Sárközy Péter Tudományos Emlékülésről PDF Tlačiť E-mail

A kétnapos, két önálló rendezvényből álló eseményen mintegy 90 fő vett részt, akik több mint 30 szervezetet képviseltek. A résztvevők Felvidékről, Erdélyből, Délvidékről és Magyarországról érkeztek.

A teljes cikk megtekinthető az alábbi web oldalon:

http://www.karpatbio.hu/hu/hirek/friss/beszamolo-a-xii-sarkozy-peter-tudomanyos-emlekulesrol

A mellékletben megtekinthetik Dr. Palík László, a kamara elnökségi tagja beszámolóját:

Biogazdálkodási praktikák a Felvidékről

 
<< Začiatok < Dozadu 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 Dopredu > Koniec >>

Stránka 86 z 101

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Viac info.

Súhlasím s použivaním cookies.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk